Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçiminde zaferini ilan etti. Artık gözler, vatandaşın cebine yansıyacak olan ekonomik vaadlere döndü. AK Parti, yeni dönemde makroekonomik ve finansal istikrarı sürdüreceğini ve tavizsiz bir mali disiplin uygulayacağını, çeşitli vesilelerle açıklamıştı. Ak parti, bu vaadlerini seçim beyannamesinde de ayrıca duymuştu.

AK Parti'nin seçim beyannamesine bakıldığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem iş ve yatırım ortamının  iyileşmesi, hem sanat, kültür ve fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, özel sektöre ayak takıntısı olan engelleyici, bezdirici fiziki ve altyapı şartlarının iyileştirilmesi, yatırımların hız ve pratiklik kazanacağı  güçlü bir ekonomik  yapının kurulacağı ve daha bir çok konuda güzel ortamların hazırlanması gibi pozitif vaadleri görebiliyoruz.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kamu ihale mevzuatı, en pratik halleriyle güncellenecek, yerel yönetimlerin imkanları ve öz gelirleri artırılacak. Gelir Vergisi Kanunu,  Kurumlar Vergisi Kanunu ve VergiUsul Kanunu, hantallıktan kurtarılacak şekilde kapsamlı şekilde reforma tabi  tutulacak.

Enflasyon yeniden tek haneye  indirilecek. Cari açık, kalıcı şekilde  düşürülecek.

Kayıt dışı istihdam yüzde 33,6’dan yüzde 28’e düşürülecek. Elektronik ticarette vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kayıtdışı ekonomi ve iş gücü için düzenleme  yapılacak,

İhracatta yüksek  teknolojili ürünlerin yüzde 4 seviyesinde olan payı yüzde 15'e çıkarılacak.

Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası  oynaklıkların makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde  Türk lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin  bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi hızlandırılarak etkin ve  güçlü bir mali piyasa yapısı oluşturulacak.

 

 

İSTİHDAM Tedbirleri ve TEŞVİK Sisemleri

Daha etkin sosyal koruma sağlayacak şekilde işsizlik sigortası yeniden düzenlenecek. Kadınların  işgücüne katılma oranı da % 41 düzeyine çıkarılacak. İstihdam oranı 2023 itibarıyla yüzde 53'e, önümüzdeki 5 yıllık dönemde  yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ek istihdam  oluşturulacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında milli markalar yaratılacak. 2023'te  yurt  içi tasarruflarının milli gelire oranı % 30'a yükseltilecek. Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı döviz kuru rejimi  sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici  döviz likiditesi araçları kullanılacak. Böylece vatandaşın ezilmesi de önlenmiş olacak.

 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Türkiye'nin yüz akı sayılacak olan İstanbul 3. havalimanı 29  Ekim'de hizmete açılacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun büyük bölümü  önümüzdeki yıl hizmete açılacak.

Tekirdağ-Balıkesir  Otoyolu, 2022'ye kadar bitirilecek. Bu yıl Ovit Tüneli ve gelecek yıl da Zigana Tüneli tamamlanacak.

Türkiye'nin Mega projelerden Kanal İstanbul'a başlanacak. Marmara ve Karadeniz'i 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak projenin ihaleye  çıkarılması planlanmış durumda.

Demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak. Yüksek hızlı  demiryolu projeleri adım adım gerçekleştirilerek 1213 kilometreye ulaştırılan  YHT ve hızlı tren ağı 13.000 kilometreye genişletilecek. 2023 yılına kadar şehir içinde 662 kilometre raylı sistem için çalışmalar devam edecek.

Bir zamanlar "neden bizde yok" diye hayıflanan vatandaşlar, ilk yerli haberleşme uydu projesi Türksat 6A ile haberleşme uydusu  üretebilen 10 ülke arasınagirdiğimizi görmekten kıvanç duyacak.

Türkiye Uzay Ajansı  kurulacak. Böylece ülkedeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni  teknolojilerin takip edilerek kullanılması amaçlanmış oluyor.

Kuzey Ege Çandarlı ve Filyos limanları hizmete sunulacak, Mersin  konteyner limanının yapımına başlanacak.

 

 

SAVUNMADA ve SİLAH sanayiinde YENİ PROJELER uygulanacak

Yeni dönemde savunma ihracatı da hız kazanıyor. Savunma, havacılık ve  uzay alanında kendini ispatlayan savunma sistemlerinin dost ve kardeş ülkelere satışı konusunda hamleler ön planda olacak. Fuarlarda göz kamaştıran yerli silah ve ekipmanların üretimi, hız kesmeden artırılacak.

Altay Milli Tankı'nın seri  üretimine geçilecek. Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları, daha da yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilecek. 1,5 ton taşıyabilen stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları milli akıllı bombalarla  donatılacak. Bahsedilen İHA, 2020 yılında hizmete sunulacak.

Savaşan İnsansız Uçaklar için Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek.  Milli insansız savaş uçağı 2023 yılına kadar geliştirilmeye devam edecek.

 

AR-GE ve MİLLİ TEKNOLOJİLER için ATILIMLAR YAPILACAK

Yeni dönemde, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında,  Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek  "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. KOBİ'lerin dijital dönüşümünü  hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde  kurulacak.

Büyük organize sanayi bölgelerinde yeni teknolojilerin tanıtılması ve  etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak "tasarım ve dijital dönüşüm  merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak.

Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek  için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha  kurulacak.

İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel  pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının  daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilecek.

Türkiye'nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan  sağlayacak "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hızla gerçekleştirilecek.

Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge  ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bursa'da "Otomotiv Test Merkezi" kurulacak.

 

TÜRKİYE TURİZM GELİRİNDE İLK 5'e GİRECEK
Yeni dönemde  Türkiye'nin turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması  hedeflenmiş durumda. Turizmde  6 tematik turizm güzergahı oluşturup geliştirmek için yol haritası belirlenmiş durumda. Bunlar;

  1. kış turizmi,
  2. inanç turizmi,
  3. İpek Yolu turizmi,
  4. zeytin turizmi,
  5. Batı Karadeniz turizmi,
  6. kıyı ve yayla  turizmi

Türkiye'nin 2023'teki turizm hedeflerine ulaşması sağlanacak. Tahminen yıllık 50 milyon turistin ağırlanması düşünülüyor. 2023'e kadar, sağlık turizmi için ülkemize gelen  turist sayısının 250 bin kişiden  2 milyon kişiye çıkarılması hedeflenmiş.

Tüm bu vaadler gerçekleştiğinde gerçekten de ERDOĞAN liderliğindeki AK PARTİ ile Türkiye'nin refah seviyesi bir hayli yükselmiş ve gıptayla bakılan bir ülke haline gelecektir.