TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda uzun süredir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), son dönem TL’nin değer kaybıyla ortaya çıkan gündemden bağımsız olarak uzun süredir enflasyonla mücadeleye yönelik yenilikleri içeren bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre kaynaklar bu hazırlıkların, para politikasının etki gücünün artırılmasını ve bankanın fiyat istikrarı/enflasyonla mücadelede siyasi ve idari kurumlarla iş birliğini derinleştirici yönde mekanizmalar içerdiğini vurguladı. Hedef enflasyon oranlarının yakalanamamasına bağlı olarak, zaman zaman Merkez Bankası’nın eleştirilmesine yol açan, enflasyon hedeflemesinde elde edilen deneyimlere bağlı olarak bazı yenilikler yapılabileceği belirtilirken, bunların enflasyon hedeflemesinin mevcut uygulama ve teorik temellerinden uzaklaşmadan yapılacağı belirtildi. Bankanın bu hazırlıkları uzun süredir yaptığı, tartışmaya açılması konusunda herhangi bir zamanlama yapılmamış olmasına karşılık, yaz ayları planlanırken, erken seçim kararı ve ortaya çıkan dalgalanmaların da çalışmayı aksattığı vurgulandı.

KARARLAR GECİKEBİLİYOR

Merkez Bankası’nın çalışmasının mevcut mekanizmalar olan finansal istikrar komitesi, ekonomi koordinasyon kurulu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu gibi yapıların yeni idari ortamda işleyişlerini ve rolünün tanımlanmasından, fiyat istikrarına yönelik Merkez Bankası’nın çalışmalarına başta regülasyon kuruluşları olmak üzere siyasi otoritenin nasıl destek verebileceğine yönelik bir öneri paketi olacağı kaydedildi. Türkiye’nin maliye politikası, borçlanma politikası ve para politikası arasında OVP ve OVMP hazırlık süreçleriyle şekillenen bir koordinasyon bulunduğu ancak bunun gevşek düzeyde kaldığı, süreç içinde ortaya çıkan dış şoklar, enflasyon veya cari açık sorunlarına yönelik karar alma mekanizmalarının zaman zaman gecikebildiği ya da tam koordine olamadığı belirtilerek, bunların işlevselliğinin artırılması öneriler arasında yer alacak.

YAPISAL REFORM

Merkez Bankası uzunca bir süredir finansal istikrarın sağlanmasında yapısal düzenlemelere ihtiyaç da bulunduğuna yönelik iletişim yürütüyordu. Bu alanda atılan enerji, sanayinin kullandığı girdilerin yerli üretimi, stratejik sektörlerde yatırım adımları Bankanın önerileriyle örtüşüyor. Rekabet ve hukuku güçlendirici kapsamlı düzenlemeler ile kur riski konusunda ise siyasi kanatta henüz bir metin ya da proje açıklanmış değil.

Diğer yandan enflasyon hedeflemesi konusunda da bir analiz yapıldığı ve bazı değişikliklerin gündeme geleceği vurgulandı. Banka yetkilileri, “enflasyon hedeflemesi revizyondan mı geçirilecek” sorusuna, revizyon düzeyinde olmayan düzenlemeler önerileceği, uygulama ve teorik temellerinden uzaklaşmadan bir yaklaşım belirleneceği yanıtını verdiler.