Coface ülke ve sektör riskleri ile ilgili yıllık konferansında 2018 yılına ilişkin önemli küresel ekonomik eğilimlere ilişkin vizyonunu şirketler ile paylaştı.

Küresel iyileşmenin risksiz bir şekilde gerçekleşmeyeceğini belirten, ticari alacak sigortası şirketi Fransız Coface üç önemli risk hakkında uyarılarda bulundu.

1. GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE DAHA FAZLA ARZ KISIDI

Yılın ikinci yarısından itibaren, aşırı ısınma sorunu, gelişmiş ülkelerdeki şirketler için özellikle önemli hale gelecektir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Avrupa’da rekor düzeydeki düşük işsizlik oranları şirketlerin azami üretim kapasitelerine yakın olduklarını göstermektedir. Çelişkili şekilde, bu arz sorunu, yüksek işsizlik seviyelerine rağmen işgücü açığı yaşayan Fransız şirketlerinde de görülmektedir. Bu tablo Fransız şirketlerinin büyümelerini sınırlayabilir.

2. ÇİN’DE BANKACILIK RİSKİ HALEN MEVCUT

Çin ekonomisinde, kamu yatırımları, sonucunda 2016 ve 2017 yıllarında geçici olarak kendini saklayan yapısal zayıflıklar su yüzüne çıkmaktadır: Çelik sektöründe aşırı kapasite sorunu yaşanmaktadır. Banka kredileri ve gölge bankacılık şeklindeki şirket borçları artmaktadır. Bu bağlamda, özellikle küçük ve orta büyüklükteki bankalar için başta olmak üzere bankacılık riskleri de önemli ölçüde yükselmektedir.

3. YOĞUN BİR SEÇİM TAKVİMİ BAĞLAMINDA SİYASİ RİSKLER İZLEMEDE

2018 yılında siyasi risklerin yeniden canlanması olasılığı göz ardı edilemez. Yoğun bir seçim yılının başlangıcında, yükselen ülkelerde siyasi gerilimler halen fazla ve bunun yanında İran (yüzde 71), Lübnan (yüzde 65), Rusya (yüzde 64), Cezayir, Brezilya ve Meksika (her biri yüzde 61) için Coface’ın sosyal çalkantı risk endeksi seviyeleri de yüksektir. Orta Doğu’da, petrol fiyatlarındaki oynaklık bu riski daha da ağırlaştırmaktadır. Suudi Arabistan da bu alanda yüksek bir risk düzeyi (yüzde 65) ile öne çıkmaktadır ve Coface ülkenin değerlendirme notunu C’ye düşürmüştür.