Uluslararası Para Fonu, koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle yüzde 3,3 olarak belirlediği küresel büyüme tahminini yüzde 3 daralma olarak revize etti.

CoVID-19 salgınının yol açtığı sağlık krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir kriz ortaya çıkardığına işaret eden Uluslararası Para Fonu(IMF), global ekonomi için tahminlerinde keskin aşağı yönlü revizyona gitti.

IMF'in '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı.

2019 raporunda global ekonominin 2020'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ve Ocak 2020'de yayınladı raporda bu tahmini yüzde 3,3 olarak revize eden IMF, bugün yayınladığı 2020 Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ise global ekonominin 2020'de yüzde 3 daralacağını tahmininde bulundu.

IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralmasını öngörüyor.

Raporda, "Temel senaryomuzda salgının 2020'nin ikinci yarısında azalacağını ve yayılmayı önleme tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yapan IMF, global büyüme tahminlerine yönelik aşırı belirsizlik olduğunu belirtti.

"Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonomik aktivide üzerinde kısa vadede baskı yaratmış olabilirler, ancak bunları nsani ve ekonomik sağlık için uzun vadeli yatırım olarak görmek gerekli" ifadelerini kullanan IMF, 2021 yılında ise global büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8 seviyesine çıkardı.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath da raporun ön sözünde yaptığı değerlendirmede, "Son Dünya Ekonomik Görünümü raporundan bu yana dünya dramatik şekilde değişti. Bu kriz önceki hiçbir krize benzemiyor. Global ekonomiye ilişkin yaptığımız tahminler salgının izleyeceği patikaya ve yayılmasını önlemeye yönelit tedbidrlerin etkisine ilişkin cari düşüncelerimizi yansıtıyor. Bu yıl global ekonomininin Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyona yaşaması büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

IMF raporunda salgının etkilerinin üstesinden gelmek için güçlü çok uluslı işbirliğinin zaruri olduğunu belirtilirken, "Ülkelerin virüsün yayılmasının yavaşlatılması, aşı ve tedavi geliştirilmesi alanlarında birlikte çalışmaları gerekli. Virüse tıbbı çözüm bulunana kadar, hiçbir ülke salgına karşı güvende değil" denildi.

IMF raporunda, gelişmiş ekonomilerin 2020 yılında yüzde 6,1 daralacağını tahmin edirken, ABD için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan yüzde -5,9'a indirdi. Euro Bölgesi için yüzde 1,3 olan büyüme tahminini yüzde 7,5 daralma olarak değiştiren IMF, Alman ekonomisinin yüzde 7,0, Fransa ekonomisinin yüzde 7,2 ve İtalya ekonomisinin yüzde 9,1 daralacağı tahmininde bulundu.

Japonya'da GSYH'nın 2020 yılında yüzde 5,2 küçüleceğini öngören IMF, İngiltere ekonomisinde ise küçülmenin yüzde 6,5 olacağı beklentisini ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasaların ve kalkınmakta olan ekonomilerin ise 2020 yılında sadece yüzde 1.0 daralacaklarını tahmin eden IMF, Çin ekonomisi için yüzde 6.0 olan büyümü tahminini yüzde 1,2'ye, Hindistan için yüzde 5,8 olan büyüme beklentisini ise yüzde 1,9'a düşürdü.

Yılın ikinci yarnısında koronvirüs salgınının kontrol altına alınacağı ve toparlanmanın şartlarının oluşturulacağı temel senaryosu ile 2021 tahminlerini de revize eden IMF, global ekonomi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e çıkardı.

Gelişmiş ekonomiler için 2021 büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 4,5'e yükseltken IMF, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminini de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya revize etti.