Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti  Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, nitelikli iş  gücünü Türkiye'ye çekmek için yeni politikaların geliştirileceğini bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahip  ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, emeklilere Kurban ve Ramazan  Bayramları'nda biner lira ikramiye vererek, önemli bir destek sağladıklarını  kaydetti.

Seçim beyannamesinin 5. başlığının "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi"  olduğunu aktaran Erdoğan, "Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar  iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı  güçlendirmek için çalışacağız. Özellikle mali disiplin ve finansal istikrar  konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yüksek büyümenin ekonomi politikalarının lokomotifi olduğunu  vurgulayarak, "İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek  her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu  alanlardan başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli  sektörlerin ekonomimiz içindeki payını arttırarak rekabet gücümüzü  yükselteceğiz." diye konuştu.

"CARİ AÇIĞI YAPISAL SORUN OLMAKTAN ÇIKARTIP, KALICI BİR ŞEKİLDE  DÜŞÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını  azaltacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarımızı yeni araçlarla derinleştirerek  işletmelerimizin bu imkanları daha etkin kullanmasını sağlayacağız. Enflasyonla  mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe  koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru  hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.  Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz.

Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı  hale getireceğiz. Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek  ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. KOBİ'lerin verimliliğini  artıracak, dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, 100.  yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir  sanayiye sahip, yüksek katma değerli tarımsal üretimi olan, küresel bazda örnek  gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecektir."

"MİLLİ TEKNOLOJİ" HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamenin 6. başlığının ise "Stratejik  Sektörler ve Yenilikçi Üretim" olarak saptandığını belirterek, "Bilim, teknoloji,  Ar-Ge konusunda başlattığımız çalışmaları 'milli teknoloji' hamlesiyle yeni bir  boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok  alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını  başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz." diye  konuştu.

İmalat sanayisini daha yüksek katma değer üreten, küresel rekabet gücü  kazanmış bir yapıya dönüştüreceklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde yüksek yerli katkıyla  üretilmesini sağlayacak etkin bir mekanizma kuracağız. Yerlileştirme kapsamında,  imalat sanayimizin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3 bine yakın  ürünü, 43 gruba ayırarak öncelikle bunlara odaklanacağız. Yüksek teknolojiye  dayalı yatırımlar için kurulan 6 endüstri bölgesine 15 tane ilave edeceğiz.

Ülkemizin en büyük liman projesinin de uygulandığı Filyos Endüstri  Bölgesi'ni yüksek ve orta yüksek teknolojik yatırımlar için üretim merkezi haline  getireceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim  ve savunma sektörleri gibi öncelikli alanlarda teknolojik ürün yatırımlarını  etkin bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata  geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz taşımacılığında ilk aşamada 20 yaşını  geçmiş 100 civarındaki kosterden başlayarak, gemi filomuzu hızla yenileyeceğiz."  açıklamasını yaptı.

Mali disiplin, Yeni dönemde de tavizsiz uygulanacak

"İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI KONUSUNDA AR-GE ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ"

Katma değeri yüksek kimyasalların üretimini özendireceklerini aktaran  Erdoğan, petrokimya alanında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak yeni tesisler  kurulmasını da teşvik edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, savunma ve havacılık sanayinin önem verilen bir başka alan  olduğuna işaret ederek, "Yaşadığımız tecrübeler savunma sanayinde güçlü olmadan  hedeflerimize ulaşamayacağımızı göstermiştir. Bunun için teknolojik dönüşümü  arkadan takip eden değil, bu dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik  veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda elde edilen  başarının kendilerine güç ve moral verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam  etti:

"İşte Afrin'de, Cerablus'ta bunu yaşadık, şu anda iç güvenlikte bunu  yaşıyoruz. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında daha etkin hale  gelmesi gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları kapsayacak şekilde  genişletiyoruz. Savunma sanayi, ihracatımızda da giderek önemli bir yer kaplıyor.  Bu alandaki çalışmalarımızı özellikle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da  karşılayacak şekilde genişleteceğiz.

Altay Milli Tankı, seri üretim aşamasına geldi. Motorları yerli olarak  tasarlayıp, üretecek adımları attık. Bu çalışmaları yeni dönemde hızla  sonuçlandırıp ticari kullanım aşamasına getireceğiz. İnsansız savaş uçakları  konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Açık denizlerde de görev yapabilecek  havuzlu çıkarma gemisinin üretimini süratle tamamlayarak, donanmamıza dahil  edeceğiz."

Hava Savunma Sistemleri projelerinde önemli mesafe katedildiğini ve  bunların hızla bitirileceğini aktaran Erdoğan, "Uzayda bayrağımızı temsil edecek  çalışmaları yürütecek Uzay Ajansımızı bu yıl kuruyoruz." diye konuştu.

TARIMSAL MİLLİ GELİRDE HEDEF, 150 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjiyi stratejik bir sektör olarak  gördüklerini vurgulayarak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan  en üst seviyede değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Doğalgaz kullanmayan il ve büyük ilçenin kalmayacağını bildiren  Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerli kömürü elektrik üretiminde en iyi şekilde değerlendireceğiz.  Madencilik sektöründe arama, üretim, ithalat ve ihracat politikalarımızı  ülkemizin ihtiyaçlarına göre gözden geçirecek, çevreyle uyumlu hale getireceğiz.  Bor başta olmak üzere ülkemizin sahip olduğu değerli hammaddeleri en etkin  şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Tarım politikalarımızı, tarım,  gıda güvenliğimizi temin edecek şekilde geliştireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında  tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı da 50 milyar  dolara çıkarmaktır."